Нови технологии

Базов Python скрипт

Сега ще разгледаме, как можем да си направим базов Python скрипт, с който ще се обхожда зададена директория и ще се показва, пълното съдържание. Това скриптче (scandir.py), е съвсем базово и изчистено, ще използваме функцията, scandir, с входен параметър директория, която ще се листва. Ще използваме пакети os и glob. …